Начало Новини Eто какво ни очаква на 16.09.2021 г.

Eто какво ни очаква на 16.09.2021 г.

от admin-usr-pbea

Призоваваме в инициативата да се включат всички жители на населените места както с личен труд и да участват в почистването на Варненско – Белославското езеро! Нека с общи усилия подобрим вида на заобикалящата ни среда и възпитаме децата в грижа за природата. Нека заедно „Да изчистим Община Белослав” .

Датата е 16.09.2021г. денят е четвъртък, часът е 11:00, сборните пунктове са следните:

✅крайбрежието на Варненско – белославско езеро в с. Страшимирово ;

✅крайбрежието на Варненско – белославско езеро в с. Езерово;

✅крайбрежието на Варненско – белославско езеро в гр. Белослав – СЕВЕР;

✅крайбрежието на Варненско – белославско езеро в гр. Белослав – ЮГ;

✅ЦЕЛТА ни е ЕДНА и тя е „Да покажем на подрастващите, че вървим в правилната посока и тя е чиста България!

💚💛🌎


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа#eeagrants

#norwaygrants#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav

#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg ​​

Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts