Начало Новини Кампания по повод Световния ден на рециклирането

Кампания по повод Световния ден на рециклирането

от admin-usr-pbea

Кампания по повод 🌍♻️Световния ден на рециклирането /Global Recycling day/ се проведе на 18 март 2022 г. в Общински образователен център „Precious plastic” в гр. Белослав. ♻️ Кампанията протече под надслов „С общи усилия да подобрим заобикалящата ни среда и възпитаме децата в грижа за природата“. В нея се включиха любознателните ученици от НУ „Отец Паисий “, гр. Белослав.

👥 Екипът по проекта, съвместно с партньорите си, представиха презентация пред участниците, в която бяха обяснени основните термини:

1) намалена употреба (reduce);

2) повторна употреба (reuse);

3) рециклиране (recycle);

4) компостиране (composting).

🧑‍🎨👩🏼‍🎨Учениците от IV клас изгледаха презентацията, чрез която си припомниха правилата за разделно събиране на отпадъци. Чрез приказката за боклука, те достигнаха до извода, че той трябва да се рециклира. След това се проведе викторина, с която участниците се представиха блестящо, а за финал, за да намалят замърсяването на природата, децата използваха отпадъци /пластмаса и хартия/ и всяко едно от тях направи 🎨🖼 Арт – картина на тема „Световен ден на рециклирането“.

🇧🇬 🇪🇺 Това е третото събитие по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“. Инициативата има за цел да ангажира учениците и техните семейства да събират отпадъците си разделно и да покаже как отпадъкът от пластмаса може да се превърне в ценен материал за бита.

✅ ♻️ Организатори на събитието са Община Белослав и Фондация “Зелена индустрия иновации и технологичен трансфер”, които изпълняват проекта в партньорство с, “Екоинвест Асетст” АД, и норвежката консултантска компания IDN (Интернейшънъл девелопмент Норвегия).

🏅Участниците получиха грамоти, прекрасно настроение и нови знания за рециклирането. 💛💚💙Екипът на община Белослав изразява благодарност към всички, допринесли за отбелязването на Световния ден на рециклирането и на всички участници в Конкурс за детска рисунка “Нашето чисто море” – нашето предизвикателство към малките художници в община Белослав.

ℹ️ Очаквайте скоро да съобщим имената на всички участници в конкурса и техните произведения.


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts