Начало Новини Що е то превенция и защо е по-важна от рециклирането?

Що е то превенция и защо е по-важна от рециклирането?

от admin-usr-pbea

🌊♻️ Проучването ни доказа, че по-голямата част от вас вече имат изградения навик да рециклирате пластмасата, която използвате. Това значи, че сме успяли да предадем мисията на проекта и се стремим заедно към ощата ни цел – да превърнем Белослав в едно по-зелено място.

🌊♻️ Това също означава, че е време да преминем към следващата стъпка от проекта. От сега нататък се заемаме със задачата да ви информираме за *превенцията* на пластмасовия отпадък.

– Какво означава превенция?

– Защо превенцията е по-важна от рециклирането?

– Как може да трансформирате домакинството си в по-устойчиво такова?- Защо е важно да учим децата си на превенция?

🌊♻️ През следващите седмици ще отговорим на тези и още въпроси свързани с превенцията.


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts