Начало Новини Учебно посещение в Норвегия, м. Април 2022 г.

Учебно посещение в Норвегия, м. Април 2022 г.

от admin-usr-pbea

В периода 2 – 6 Април, 2022 г., International Development Norway ♻️ организира учебна визита за партньорите по проект BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“ от Община Белослав, Фондация Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер и Екоинвест АД. Целта на визитата бе обмен на добри практики и технологичен трансфер от организациите от 🇳🇴 Норвегия, където успешно се прилага модела #PreciousPlastic. Вижте снимки от проведените срещи в нашата галерия.


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts