Начало Без категория Участие на инж. Илиана Георгиева по телевизия Bulgaria ON AIR

Участие на инж. Илиана Георгиева по телевизия Bulgaria ON AIR

от admin-usr-pbea

📽🎞 Участие на инж. Илиана Георгиева – основател на Фондация „Зелена индустрия иновации и технологичен трансфер“ в предаването „БЪЛГАРИЯ СУТРИН“, излъчено по телевизия Bulgaria ON AIR, на тема, свързана с основните цели по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“.

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Репортажът е създаден във връзка с изпълнението на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Фондация ЗИИТТ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.Проектът се изпълнява от Община Белослав в партньорство с “Екоинвест Асетст” АД, Фондация “Зелена индустрия иновации и технологичен трансфер” и норвежката консултантска компания IDN (Интернейшънъл девелопмент Норвегия).

#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа

#eeagrants#norwaygrants#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope

——————————————

www.eeagrants.bg

0 коментар
0

Related Posts