Начало Новини Участие на инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав в предаването „БЪЛГАРИЯ СУТРИН“

Участие на инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав в предаването „БЪЛГАРИЯ СУТРИН“

от admin-usr-pbea

Участие на инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав в предаването „БЪЛГАРИЯ СУТРИН“, излъчено по телевизия Bulgaria ON AIR, с водещи Мария Костадинова и Мирослав Димитров, на тема, свързана с основните цели по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“.


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа#eeagrants

#norwaygrants#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav

#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg ​​

Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts