Начало Новини Сборните пунктове за събитието са тук

Сборните пунктове за събитието са тук

от admin-usr-pbea

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,

В изпълнение на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по силата на АДБФП №BGENVIRONMENT-2.003-0001-C01 (Д-33-12/10.03.2021г.) по процедура BGENVIRONMENT-2.003 „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021г.”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., и предвид предстоящата 🔸Национална кампания „Да изчистим България заедно“🔸, част от най-мащабната доброволческа акция по почистване 🔹 „World cleanup day“ 🔹 каним всички съмишленици да се присъединят към отбора на Белослав в деня на почистването – 16.09.2021 г. /четвъртък/, от ⏰11:00ч. мястото на сборният пункт е в 📍началото на ЗЗ „Ятата“ в гр. Белослав, за да почистим брега на езерото, тъй като тази година акцентът в почистването е именно 🇧🇬🌊✅Варненско – Белославския езерен комплекс!

Нека с общи усилия подобрим вида на заобикалящата ни среда и възпитаме децата в грижа за природата, както и да ✅Намалим броя на умрели птици в следствие от заплитане в рибарските корди или от поглъщане на пластмасови отпадъци;

✅Почистим крайбрежието от пластмасови отпадъци и предотвратяване замърсяването на морските води с пластмасови отпадъци от наземни източници;

✅Подобрим качеството на водата и намаляване на антропогенните фактори за замърсяване на флората и фауната в езерото:

✅Сборните пунктове в различните населени места на територията на общината са следните:

✅Крайбрежието на с. Езерово непосредствено до рибарско селище https://gps-coordinates.org/mylocation.php…

✅С. Разделна, сборен пункт ул. „Христо Ботев“ до мостаhttps://gps-coordinates.org/my-location.php…

✅Крайбрежието на Варненско – Белославското езеро в с. Страшимирово, сборен пункт чешмата на ул. „Крайбрежна“https://gps-coordinates.org/my-location.php…

✅Начало на ЗЗ „Ятата“ в южната част на гр. Белославhttps://gps-coordinates.org/my-location.php…

✅Северен пристан на МК „Белла“https://gps-coordinates.org/my-location.php…

ℹ️В програмата за 16.09.2021г. след приключване на почистването, на територията на крайбрежието на ЗЗ „Ятата“ за най – малките доброволци са организирани Викторина с начален час 14:00ч. и Олимпиада от 14:30ч! ♻️🔰

Напомняме на всички, че и тази година желаещите да почистят междублокови пространства, паркове или други места по – тяхна преценка, ще получат безвъзмездно чували, ръкавици и извозване на отпадъците от посочено от тях място до регламентирано депо, за целта е необходимо да информират предварително общинска администрация – Белослав на следния телефон +359 (0) 5112/35-54;

♻️🔰Всички, които желаят да се включат в кампанията, имат нужда от информация и съдействие или имат предложения, да се свържат с нас по един от следните начини:

Телефон: 05112/ 35-54, и на страницата на Община Белослав във Фейсбук: – www.facebook.com/Община-Белослав-Beloslav-Municipality Или страницата на проекта във Фейсбук – https://www.facebook.com/PreciousPlasticsBeloslav

Целта ни е една и тя е „Да покажем на подрастващите, че вървим в правилната посока а тя е чиста България!

ОЧАКВАМЕ ВИ, ОТ НАС ЗАВИСИ !


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts