Начало Новини Работилница за млади дизайнери се проведе в Общински център – гр. Белослав

Работилница за млади дизайнери се проведе в Общински център – гр. Белослав

от admin-usr-pbea

Сряда, 29.06.2022 г. е, и отново имаме новини от 💚Академията за Кръгова икономика, провеждана в Общинският център в гр. Белослав!

Днес се проведе и третото ♳♵♷ Обучение на тема „Основи на пластмасите“ ♴♶♸, представено от г-жа Илиана Георгиева, Изпълнителен директор на Фондация „ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“. Темите в обучението обхванаха кратка история 📔, приложение, особености на пластмасата ♹, какво е замърсяване ☠ на околната среда с пластмаса и видове пластмаса и възможности за ♻ рециклирането им.

Най-интригуващ от деня бе проведената „Работилница за млади дизайнери“, по време на която децата от гл. Белослав и региона изработиха проекти 🎨 на предмети в рециклиращата 🙌🏻 работилница в Общинския център в града. Децата се забавляваха, и работиха с голямо настроение 💟, а всички техни творения можете да видите в нашата галерия!

Утре е последният ден на ✅ Академията за Кръгова икономика ✅ а тук можете да следите и другите интересни инициативи, които сме предвидили!


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts