Начало Без категория Публикация 3

Публикация 3

от admin-usr-pbea

Морските отпадъци са глобален проблем, причиняващ вреда на морската дива природа, крайбрежните общности и морските дейности. Той също така олицетворява възникваща загриженост за човешкото здраве и безопасност. Намаляването на замърсяването с морски отпадъци представлява сложно предизвикателство за човечеството, изискващи корекции в човешкото поведение, както и в различните фази на жизнения цикъл на продуктите и в множество икономически сектори.

Анализът на източниците включва няколко предизвикателства, които правят задачата доста сложна и придават на резултатите присъща степен на свързана несигурност. Морските отпадъци не са съставени само от голяма част от неидентифицируеми предмети (например малки пластмасови фрагменти, произхождащи от разпадането на по-големи предмети), но също така и на единични предмети, които могат да произхождат от редица различни източници (например пластмасовите бутилки могат да произхождат от различни дейности като крайбрежен туризъм, развлекателни лодки, корабоплаване и др.). Освен това географският произход на отпадъците, записани (напр. на даден плаж), често не е ясен. 

Поради постоянния си характер, ML може да се транспортира на дълги разстояния и да остане в морската среда за неопределен период от време, често правейки това географски, секторен и времеви произход е трудно да се оцени.

#plasticpolution #marinelitter #justsaynotoplastic

0 коментар
0

Related Posts