Начало Новини Програмата за събитето на 16.09.2021 е вече тук

Програмата за събитето на 16.09.2021 е вече тук

от admin-usr-pbea

🌊♻️ Програмата за събитето, което ще се проведе на 16.09.2021 е вече тук. Като част от Световния Ден на Почистването призоваваме всички граждани на община Белослав да се включат в почистването на Варненско-Белославското езеро.

🌊♻️ Не забравяйте да доведете и най-малките членове на семейството си, тъй като сме измислили интересни и образователни игри, в които и те могат да се включат.


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа

#eeagrants#norwaygrants#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav

#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg ​​

Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts