Начало Новини Предстои събитие за почистване на Варненско-Белославското езеро

Предстои събитие за почистване на Варненско-Белославското езеро

от admin-usr-pbea

🌊♻️Езерото в Белослав се е превърнало в емблема на града. Въпреки това, водният басейн е жертва на прекомерното изхвърляне на отпадъци от бита и предприятията.

🌊♻️ На 16.09.2021 ще се проведе второто събитие като част от проекта ‘Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници’.

🌊♻️ Главната цел на събитието е почистване на Белославското езеро вдъхновено от световния ден на почистването. Организирани са и други различни дейности пряко свързани с пластмасовите отпадъци, които се изхвърлят както в езерото така и в Черно море.

🌊♻️ Призоваваме гражданите и жителите на община Белослав да вземат участие в събитиeто. Нека заедно да работим върху изграждането и поддържането на един по-зелен Белослав.

🌊♻️ За това какво ни предстои на самото събитие, както и какво следва след това, може да следите страницата на проекта, където ще публикуваме информация и детайли относно дейностите.

#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope

www.eeagrants.bg


​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП

0 коментар
0

Related Posts