Начало Новини Предизвикателство – Аз казва НЕ на найлоновите торбички за еднократна употреба

Предизвикателство – Аз казва НЕ на найлоновите торбички за еднократна употреба

от admin-usr-pbea

♻️🚮Пластмасата за еднократна употреба никога не изчезва напълно. Торбичките за еднократна употреба, които сме ползвали за 10-12 минути, веднъж попаднали в морето се разграждат на малки частици, където се носят от теченията със стотици години.

♻️🚮 Превенция означава минимизиране на отпадъците, преди те да имат шанс да бъдат създадени. А вие интегрирате ли превенцията като практика във вашия дом и бизнес?

♻️🚮Искаме да разберем кои заместители на торбичките за еднократна употреба използвате. А колко от Вас използват торбите за многократна употреба, които получиха по време на нашата Стартираща кампания през месец юли 2021 г.?

♻️🚮 Отправяме предизвикателство към вас защото искаме да разберем по какъв начин помагате за намаляването на количеството пластмасови отпадъци, които попадат в Черно море. Ето как да участвате:

Стъпка 1 Снимайте алтернатива на пластмасовите торбички, които вие използвате в ежедневието си.

Стъпка 2 Публикувайте снимката като коментар на тази публикация.

📌❗️🛍Предизвикателството продължава 2 седмици, а ние сме предвидили награда за снимката, получила най-много харесвания.

Късмет!


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts