Начало Новини Превенция – пътят на една найлонова торбичка

Превенция – пътят на една найлонова торбичка

от admin-usr-pbea

♻️Знаете ли, че една найлонова торбичка се използва средано 12 минути?

♻️А че всяка година се използват 500 милиарда пластмасови бутилки? Това означава, че на планетата има 66 пъти повече пластмасови бутилки от колкото хора!

♻️А мислите ли, че тези предмети за еднократна употреба могат да бъдат заместени с такива за многократна?

♻️Превенция означава минимизиране на отпадъците, преди те да имат шанс да бъдат създадени. А ако вие замените пластмасовите бутилки и пликчета за еднократна упортеба допринасяте за една по-зелена и устойчива планета.


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts