Начало Новини Младежите от Белослав с интересни зелени бизнес идеи

Младежите от Белослав с интересни зелени бизнес идеи

от admin-usr-pbea

Днес, 28 юни, 2022, Вторник, в Общинският център в гр. Белослав се проведе второто 🎯 Обучение на тема „Основи на маркетинга и продажбите“ от Академията за Кръгова икономика.

Г-жа Илиана Георгиева и г-жа Рая Коева – Вълкова от Фондация „ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“ направиха пред младежите 😊от Община Белослав и региона встъпително обучение по маркетинг и продажби, както и представиха различни възможности за бизнес от рециклиране ♻ на пластмасови отпадъци. Експертите представиха основните стъпки за реализиране на бизнес идеите, разработване на бизнес план 📋, като бяха проведени практически упражнения. Младежите участваха активно 💪🏻и в работни групи презентираха своите първи зелени бизнес 📎идеи.

С много емоции и с широки усмивки ✅ Академията за Кръгова икономика ✅ продължава и в следващите дни – следете и тук какво предстои!


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts