Начало Новини Конкурс за детска рисунка “Нашето чисто море” – ново предизвикателство към малките художници

Конкурс за детска рисунка “Нашето чисто море” – ново предизвикателство към малките художници

от admin-usr-pbea

🎨🎨🎨 Община БЕЛОСЛАВ заедно с партньорите по проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, организира конкурс за детска 🎨 рисунка на тема “Нашето чисто море”. Поканени да участват са всички деца от 6 г. до 14 г. 👩🏻‍🎨👨🏻‍🎨 от училищата на територията на Община Белослав. Участниците могат да използват пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника или други материали на хартия или картон. 👀 Големината на листата да е блок номер 4 или 35/50 см., като на на гърба на всяка рисунка авторите трябва да посочат три имена, възраст, e-mail и телефон за връзка, името на училището и класа.

👉🏻👉🏻👉🏻 Крайният срок за изпращане на рисунките е 17.03.2022 г. , като рисунките могат да се изпращат и като снимка на имейл: d.todorova.beloslav@gmail.com. или да се представят на място в административната сграда на Община Белослав на адрес: гр. Белослав, П.К. 9178, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23, до екипа на „Precious plastic“.

Всички изпратени детски рисунки ще бъдат изложени 🙌🏻 в Общинския център „Precious plastic“ в Община Белослав, а на Световният ден на рециклирането – 18.03.2022 г., Петък, екипът по проекта ще връчи награди на децата, взели участие в конкурса.


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts