Начало Новини Доставени са три броя електрически велосипеди – триколки с контейнери, за нуждите на община Белослав.

Доставени са три броя електрически велосипеди – триколки с контейнери, за нуждите на община Белослав.

от admin-usr-pbea

В хода на изпълнението дейностите по проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, са доставени три броя електрически велосипеди – триколки с контейнери, за нуждите на община Белослав.

♻️Велoсипедите ще служат на ангажирани лица по проекта, които ще работят за прилагането на системата Precious plastic – вече позната на жителите на община Белослав, от проведените до момента кампании за разделно събиране на отпадъци.

♻️Събирането на пластмаса от домакинствата, което до този момент се извършваше с ел. камионче на общината, а за топлите месеци са предвидени електрическите велосиопеди, с тенденцията да се увеличат бройките след време с цел обществено ползване от местното население.

♻️🔰 В допълнение, следва да се отбележи, че колоезденето е занимание на открито, което поддържа здравето и тонуса. Електическите велосипеди позволяват на хора от различни възрасти да продължават да се движат. Това е важен фактор за подобряване на здравето.

♻️🔰Най-голямото предимство на електрическите велосипеди пред моторните превозни средства е, че не замърсяват околната среда, като по този начин щадят природата, което неминуемо рефлектира и в глобален аспект.

♻️🔰Община Белослав стимулира и адмирира придвижването с електрически и/или немоторни превозни средства.

♻️Придобиването на електрическо камионче и електрически велосипеди са само част от цялостната екологично ориентирана политика за устойчиво развитие и опазване на околната среда на територията на община Белослав, в която населението и бизнесът на местно ниво участват активно.


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts