Начало Новини Доброволци почистиха Белославското езеро

Доброволци почистиха Белославското езеро

от admin-usr-pbea

Около 100 доброволци се събраха в защитената зона „Ятата” в Белослав, обединени в каузата да почистят брега на Белославското езеро, което в последните години е жертва на прекомерното изхвърляне на отпадъци от бита и предприятията.

С огромен ентусиазъм се включиха и най-малките участници – ученици от 3 и 4 клас, за които организаторите бяха подготвили много забавления и викторина. Образователните игри бяха с акцент върху негативното влияние на пластмасата върху околната среда и нейното рециклиране. Бяха показани и изделия, които са направени от преработена пластмаса. В една от игрите, малчуганите изпробваха своя мерник с отборно хвърляне на пластмасови капачки в кош за боклук.

Именно възпитаването на любов към природата у най-малките е и основната цел на проекта, каза за „Радио Варна” един от организаторите Илияна Георгиева от Фондация „Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер”.

В шеги и закачки и с много настроение, само за няколко минути доброволците успяха да напълнят десетки чували с изхвърлени отпадъци по крайбрежието на езерото. Според ръководителят на проекта и заместник-кмет на Община Белослав Деница Тодорова, боклуците около брега са често срещана гледка. Тя обаче е оптимист, че отношението на хората към природата ще се променя към по-добро.

Събраните боклуци ще бъдат предадени на фирма за рециклиране на твърди битови отпадъци, която също е партньор на инициативата.

„Отпадъците ще бъдат преработени при нас чрез специални машини, които предстои да бъдат закупени в рамките на проекта“, каза Жельо Желев, ръководител на отдел „Екология“ към фирмата-партньор.

Дневно, фирмата преработва около 500 тона смесени отпадъци, а за една година количествата надхвърлят 130 хиляди тона.

Кампанията, посветена на Световния ден на почистването се проведе успоредно и в още няколко населени места в Община Белослав – селата Разделна, Страшимирово и Езерово.


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts