Начало Новини Анкета за обратна връзка след почистването на Варненско-Белославското езеро

Анкета за обратна връзка след почистването на Варненско-Белославското езеро

от admin-usr-pbea

🌊 Както вече знаете, на 16ти септември се проведе второто събитие по проекта, в който успешно почистихме брега на Варненско-Белославското езеро.

🌊 Попълвайки тази анкета ни помагате да рефлектираме върху постигнатите резултати. По този начин ще разбрем до каква степен мисията на проекта е достигнала до вас гражданите на община Белослав, подпомагайки следващите ни стъпки.

🌊 Отново ви благодарим за позитивните отзиви. Вярваме, че заедно можем да достигнем общата цел – да създадем един по-зелен и устойчив Белослав.

https://forms.gle/BYcbseojRFgJx3xH6


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts