Начало Новини Академия за „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ ще се проведе в Община Белослав

Академия за „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ ще се проведе в Община Белослав

от admin-usr-pbea

От 27-ми до 30-ти Юни, 2022 г., в Община Белослав ще бъдат проведени ключови обучения и уъркшопи към Академията за „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“, част от инициативите по проект  BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“.

Предвидени са общо пет обучения, както следва:

27 юни 2022 (Понеделник)

Обучение на тема „Основи на кръговата икономика“

Обучението е насочено към общинските служители, младежи и представители на местния бизнес от община Белослав и НПО от региона, като ще ги запознае с ползите за местните общности, популярни бизнес модели в кръговата икономика и добри практики от Норвегия. 

Място на провеждане: Конферента зала в Община Белослав 

28 юни 2022 (Вторник)

Обучение на тема „Основи на маркетинга и продажбите“

Обучението е насочено към младежи от община Белослав и НПО от региона, като основните теми ще включат различни възможности за бизнес от рециклиране на пластмасови отпадъци, основните стъпки за реализиране на бизнес идеите, разработване на бизнес план и практически упражнения.

Място на провеждане: Общински център – гр. Белослав 

29 юни (Сряда)

Обучение на тема „Основи на пластмасите“

Обучението ще бъде насочено към младежи от община Белослав и НПО от региона, представители на местната общност. Основните теми обхващат кратка история, приложение, особености на пластмасата, какво е замърсяване на околната среда с пласмаса и видове пластмаса и възможности за рециклирането им.

Ще бъде проведен и първият по рода си уъркшоп – „Работилница за млади дизайнери“, по време на който ще се изработят проекти на предмети, които след това ща бъдат изработени в рециклиращата работилница в Общинския център – гр. Белослав.

Място на провеждане: Общински център – гр. Белослав 

30 юни 2022 (Четвъртък)

Обучение на тема „Основи на пластмасите“ 

Обучението включва практически модул, насочен към представители на местната общност – деца, като обучаемите ще имат възможност да наблюдават и да участват активно при рециклирането на пластмасови отпадъци и превръщането им в полезни предмети, направени по собствен дизайн на участниците. Ще бъдат проведени демонстрации, като ще се насърчи активното участие при рециклирането на пластмасови отпадъци и превръщането им в полезни предмети, направени по собствен дизайн на участващите в обучението.

Място на провеждане: Общински център – гр. Белослав 

Обучение на тема „Разделно събиране на отпадъци“ 

Паралелно в ранният следобед ще бъде проведено обучение и посещение на завода за третиране на ТБО на Екоинвест Асетс АД. В това обучение е включен основен практически модул, насочен към децата и младежите от Община Белослав, като представители на местната общност, както и НПО от региона.

Място на провеждане: Екоинвест Асетс АД 

Всички желаещи да се включат могат да заявят участие на имейл d.todorova.beloslav@gmail.com или на място в административната сграда на Община Белослав на адрес: гр. Белослав, П.К. 9178, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23, с писмо до екипа на „Precious plastic“.

Вижте тук:

ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПРОГРАМА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
1

Related Posts